Семинари

Семинар 6: Македония

13:00 ч., 12 март 2019 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

Презентация на проф. д.изк. Лозанка Пейчева, която представя чествания и възпоменателни практики в Република Македония през 2018 г. Емпирична база на проучването са виртуалните отражения на тези практики.

Семинар 5: Босилеград

14:00 ч., 11 декември 2018 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

В петото и последно за 2018 г. издание на нашия семинар доц. д-р Стефан Дечев (ЮЗУ „Св. Неофит Рилски“) ще представи изследването си върху събитията от 15-16 май 1917 г. След потушаването на Топлишкото въстание сръбски паравоенни сили, водени от Коста Печанац, навлизат в предишните предели на България и нападат населението на Босилеградско – селата Горна и Долна Любата, Босилеград, Долна и Горна Лисина, Топли дол, Долна и Горна Ръжана. По време на акцията 32 цивилни са убити и много домове са изгорени.

Авторът ще проследи възстановяването на паметта за това събитие след 2008 г., както и усилията на институциите в Босилеград и България да утвърдят Долна Любата в място на поклонение. Специално внимание ще бъде отделено на отбелязването на 100-годишнината от т.нар. Погром в Босилеградско (2017). Случаят ще бъде разгледан и в контекста на отбелязването на годишнините от раждането и смъртта на Васил Левски, на възпоменанията на гробовете на българските офицери, загинали в Междусъюзническата война (1913), и на Деня на Западните покрайнини (8 ноември).

Семинар 4: Микулчице

12:00 ч., 13 ноември 2018 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

Презентацията на гл.ас. д-р Мариянка Борисова е резултат от теренното й проучване в Микулчице (Република Чехия), осъществено през 2018 г. по повод честването на Св. св. Кирил и Методий. Археологическият ареал Микулчице се оформя като поклоннически център в Средна Европа, аналогичен на Рим. Как място на памет, предполагаемо свързвано с архиепископската базилика и гроба на Методий, съумява да събере чрез празничността, посветена на Първоучителите, българската общност в Чехия, българи от Словакия, Германия, Австрия, гости от Чехия и България? Конструирането на такъв тип културно наследство зад граница на какви потребности отговаря? По какви механизми функционира споделената святост – чехите също почитат св. св. Кирил и Методий, на базата на религиозното. Какво следва от разрояването на празника? Това са част от въпросите, на които представянето ще се опита да отговори.

Семинар 3: Италия

13:00 ч., 24 юли 2018 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

В третото издание на нашия семинар Яна Гергова ще представи „българските места“ в Италия, които са обект на поклоннически и възпоменателни практики от страна както на официални делегации и представители на различни организации, така и на български туристи или членове на местната мигрантска общност. По-голямата част от тези места се намират в столицата Рим и са свързани с бележити исторически личности като светите братя Кирил и Методий и Капитан Петко Войвода или творци като Иван Вазов и Пенчо Славейков. Разказът ще включи и българската следа в южното градче Челе ди Булгерия и връзките, създадени между България и Италия на базата на издигането на паметник и ежегодни общи чествания. Материалите, които ще бъдат представени на семинара, са от проведените теренни проучвания в Рим по време на празненствата за 24 май и в Челе ди Булгерия във връзка с честването на двегодишнината от построяването на паметника на хан Алцек в града в началото на юни.

Семинар 2: Солун

11:00 ч., 5 юни 2018 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

В тази втора среща ще ни гостува доц. д-р Юра Константинова от Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Тя ще представи целите и задачите на ръководения от нея проект „Солун и българите: история, памет, съвремие“, а също и работата по него по време на първия му етап. Ще акцентира върху значимостта на въпроса за издирване и съхраняване на българското културно-историческо наследство зад граница (и конкретно в Солун) и ще подчертае ключовото значение на проучването именно на центрове с традиционно и съвременно българско присъствие. Ще се спре на важността на комплексния подход при изследването на такива многопластови и многоаспектни теми и ще направи връзка със засилените пътувания на българи към османския Солун веднага след младотурския преврат от 1908 г.

Повече информация за проекта „Солун и българите: история, памет, съвремие“: www.solunbg.org.


Семинар 1: Румъния

11:00 ч., 8 май 2018 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

В първата ни среща Лина Гергова представи Румъния и местата, които привличат правителствен и неправителствен, групов и индивидуален, патриотичен и религиозен интерес от страна на българите. Разположени по цялата ширина на северната ни съседка, от другата или от нашата страна на р. Дунав, тези места често са обозначени чрез паметници и паметни плочи, а в много случаи тяхното българско минало и връзката им с българската история са се изличили напълно. За нас по-важни са обаче пътуванията и ритуалите, които конструират тези места като част от националното културно наследство. Ще ви разкажем за политически визити, поклоннически пътувания, патриотични велопоходи и пътуващи семинари. Ще „посетим“ и Банат, и Добруджа, ще се срещнем и с хъшовете, и с българските градинари, и с местните кукери – но винаги през погледа на пътуващия извън националната територия, но към национална светиня българин.

По технически причини видеозаписът не е пълен, за което се извиняваме.