Семинари

Семинар 2: Солун

11:00 ч., 5 юни 2018 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

В тази втора среща ще ни гостува доц. д-р Юра Константинова от Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Тя ще представи целите и задачите на ръководения от нея проект „Солун и българите: история, памет, съвремие“, а също и работата по него по време на първия му етап. Ще акцентира върху значимостта на въпроса за издирване и съхраняване на българското културно-историческо наследство зад граница (и конкретно в Солун) и ще подчертае ключовото значение на проучването именно на центрове с традиционно и съвременно българско присъствие. Ще се спре на важността на комплексния подход при изследването на такива многопластови и многоаспектни теми и ще направи връзка със засилените пътувания на българи към османския Солун веднага след младотурския преврат от 1908 г.

Повече информация за проекта „Солун и българите: история, памет, съвремие“: www.solunbg.org.


Семинар 1: Румъния

11:00 ч., 8 май 2018 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

В първата ни среща Лина Гергова представи Румъния и местата, които привличат правителствен и неправителствен, групов и индивидуален, патриотичен и религиозен интерес от страна на българите. Разположени по цялата ширина на северната ни съседка, от другата или от нашата страна на р. Дунав, тези места често са обозначени чрез паметници и паметни плочи, а в много случаи тяхното българско минало и връзката им с българската история са се изличили напълно. За нас по-важни са обаче пътуванията и ритуалите, които конструират тези места като част от националното културно наследство. Ще ви разкажем за политически визити, поклоннически пътувания, патриотични велопоходи и пътуващи семинари. Ще „посетим“ и Банат, и Добруджа, ще се срещнем и с хъшовете, и с българските градинари, и с местните кукери – но винаги през погледа на пътуващия извън националната територия, но към национална светиня българин.

По технически причини видеозаписът не е пълен, за което се извиняваме.