Откриване на изложба „Българско културно наследство в чужбина: места и практики”

На 9 август 2022 г. в Националния етнографски музей беше открита постерната изложба “Българско културно наследство в чужбина: места и практики”, представяща част от резултатите от проучванията по проект „Конструиране на културно наследство зад граница: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката.

Конференция TRANSBORDER COMMEMORATION ROUTES AND RITUALS

На 1 и 2 ноември 2018 г. в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН се проведе научната конференция с международно участие ‘Transborder Commemoration Routes and Rituals’. Във форума се включиха учени от България, Турция, САЩ, Гърция и Естония. Докладите засягаха ареали от цяла […]