Топоси на българско културно наследство в Истанбул, Турция

По време на командировката бяха посетени Желязната църква „Св. Стефан“ и сградата на Метоха, Екзархията и църквата „Св. Иван Рилски“, нововъзстановения параклис „Св. Княз Борис-Михаил“ в Екзархийския дом, църквата „Св. Димитър“ и българското гробище в кв. Ферикьой, и др.