Откриване на изложба „Българско културно наследство в чужбина: места и практики”

На 9 август 2022 г. в Националния етнографски музей беше открита постерната изложба “Българско културно наследство в чужбина: места и практики”, представяща част от резултатите от проучванията по проект „Конструиране на културно наследство зад граница: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката.