В медиите

Седмица на бенефициентите на ФНИ 2019

На 1 юли 2019 г. междинните резултати от работата по проекта „Конструиране на национално културно наследство в чужбина: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики“, постигнати в рамките на първия етап, бяха представени от гл.ас. д-р Лина Гергова в рамките на инициативата Седмица на бенефициентите на Фонд „Научни изследвания“. Събитието се проведе в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Пълната програма на Дните може да бъде видяна на следния линк.

Всички планирани резултати от проекта са изпълнени, като извън работната програма са реализирани и редица участия в научни форуми и публикации по темата на проекта.

Пълен видео запис на представянето вижте благодарение на nauka.bg

Интервю на Владимир Митев за блога PODUL PRIETENIEI – МОСТЪТ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО – THE BRIDGE OF FRIENDSHIP

31.05.2018 г.

Интервю с антрополога от БАН за българските места в и българските общности в Румъния, за българо-румънските отношения и за живота в северната ни съседка.

Госпожо Гергова, Вие сте изследовател в Института по етнология и фолклористика на Българската академия на науките. На 8 май 2018 г. представихте пред своите колеги в София местата в Румъния, които „привличат правителствен и неправителствен, групов и индивидуален, патриотичен и религиозен интерес от страна на българите“. До каква степен българите познаваме своите места на памет, свързани с Румъния? Какво не знаем за историческите връзки между българи и румънци, между Румъния и българската история?

Семинарът беше посветен именно на местата, свързани с българската история и с българското изобщо, намиращи се на територията на днешна Румъния. Той е пръв от планирана поредица семинари, посветени на националното ни културно наследство отвъд днешните държавни граници на България. Следващият ще е за Солун, по-нататък ще има за Италия, Чехия, Македония, Турция, Сърбия и пр. В изследването ни екипът ни не се интересува толкова от историческата истина, от материалните остатъци, колкото от практиките, които конструират едно място като част от националното ни културно наследство.

Струва ми се, че по традиция от времето на социализма историческите конфликти между България и Румъния до голяма степен са неглижирани в българското образование. И това се отнася и до бивша Югославия, а отчасти и за Гърция. Преекспонирани са местата на памет в днешна Турция, същевременно много малко се знае за политиките на румънската държава в Добруджа между двете световни войни например…