Семинари

Семинар 11: Пътеводители по българските земи, следи и светини в чужбина

28.06.2022 г., ИЕФЕМ-БАН

Лектор: гл.ас. д-р Лина Гергова

През 2017-2019 г. в България бяха публикувани няколко пътеводители, предлагащи дестинации, важни за българската история, но намиращи се отвъд днешните български гра-ници. Преди и след тях подобни издания са рядкост и са тясно специализирани, докато тези целят максимално географско покритие и символна представителност. Стъпвайки на прове-дени с авторите интервюта, на техни медийни изяви и на съдържанието на самите издания, в семинара гл.ас. д-р Лина Гергова ще потърси отговори на въпроси като: Защо по това време – в период от 2 години – излизат изведнъж четири такива издания? Кои са техните автори и с какви намерения ги издават? Какво е тяхното съдържание – кои обекти съвпадат, какво ги отличава? Каква визия за отношението нация-територия предлагат?

Семинар 10: Завръщането на Добри Войников в Браила: възпоменанията, организирани от Шуменска община

18.11.2021 г., zoom

Лектор: доц. д-р Божидар Алексиев

Предмет на изложението са периодичните (на пет години) възпоменания за делото на един от бележитите шуменски възрожденци - Добри Войников. Анализиран е устойчивият модел на възпоменанията, различните съставни елементи и насоченост в отделните дни на честванията. Отделено е внимание на участието и творческата мобилизация и приносите на културните институции в гр. Шумен при задграничните възпоменания. Представено е и въздействието на Войниковите чествания върху развитието на културен обмен между Шумен и Браила.

Семинар 9: Възпоменателни пътувания и военноисторическо наследство в района на Дойран (С. Македония)

14.04.2021 г., zoom

Лектор: гл.ас. д-р Валентин Воскресенски
Гост-лектори: майор д-р Дочо Николов (Инициативен комитет за издирване и възстановяване на гробовете и военните паметници на загиналите от 34-ти пехотен Троянски полк през Първата световна война – гр. Троян) и Христо Калистерски (Регионален клон „34-ти пехотен Троянски полк“ (Априлци-Троян-Севлиево) към Национално дружество „Традиция“

По време на деветия семинар по проект „Конструиране на национално културно наследство в чужбина: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, майор д-р Дочо Николов (Инициативен комитет за издирване и възстановяване на гробовете и военните паметници на загиналите от 34-ти пехотен Троянски полк през Първата световна война – гр. Троян) и Христо Калистерски (Регионален клон „34-ти пехотен Троянски полк“ (Априлци-Троян-Севлиево) към Национално дружество „Традиция“) представиха дейността на Комитета по откриване и възстановяване на военни паметници в района на Дойран (Северна Македония), историята на възстановяването на чешмата „Извор цар Фердинанд“, както и други дейности на троянци, свързани със запазване паметта на 34-ти пехотен Троянски полк – посещения на бойните полета, издаване на книги със спомени, военноисторически реконструкции, изложби, филми и др.

Семинар 8: По стъпките на 13-ти Рилски пехотен полк

01.12.2020 г., zoom

Лектор: доц. д-р Николай Вуков
Гост-лектори: д-р Калин Крумов от Съюза на възпитаниците на Военното на Н.В. училище, полк. Станчо Станчев от Военноисторическа комисия, Иван Сапунджиев от Читалище „Зора – Кюстендил 2003“

По време на семинара беше представена организираната през май 2019 г. експедиция по стъпките на 13-ти Рилски пехотен полк, включваща места на памет, свързани с участието на това бойно подразделение в Балканската война. Въз основа на
снимки, разкази и видеоматериали беше проследено възпоменателното посещение по пътя на българските войски по маршрута Кюстендил-Кавала-Кешан-Булаир и беше предоставена информация за различни паметни места, свързани с него – укрепителни линии и стратегически позиции, места на бойни действия, възпоменателни знаци и др.
В онлайн семинара участват д-р Калин Крумов от Съюза на възпитаниците на Военното на Н.В. училище, полк. Станчо Станчев от Военноисторическа комисия, Иван Сапунджиев от Читалище „Зора – Кюстендил 2003“ и доц. д-р Николай Вуков от ИЕФЕМ-БАН.

Семинар 7: Германия

10.11.2020 г., zoom

Лектор: гл.ас. д-р Таня Матанова

След няколкомесечно прекъсване възобновихме семинарите си. Те вече са онлайн и започнахме със Случая Германия. Гл.ас. д-р Таня Матанова представи проучванията си върху българските места в тази отдалечена страна, които не се изчерпват с почитта към св. Методий. И все пак, струва си да чуем повече за възпоменателните практики, организирани през последните десетилетия в градчето Елванген с подкрепата на местните власти, сънародниците ни, живеещи в района, и българските национални институции. Кои държавни лица са посещавали параклиса на Методий и Methodiusplatz? Какво се случва, когато няма официална делегация? И какви други български места има в Германия? – само част от темите в семинара.

Семинар 6: Македония

13:00 ч., 12 март 2019 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

Лектор: проф. д.изк. Лозанка Пейчева

Презентация на проф. д.изк. Лозанка Пейчева, която представя чествания и възпоменателни практики в Република Македония през 2018 г. Емпирична база на проучването са виртуалните отражения на тези практики.

Семинар 5: Босилеград

14:00 ч., 11 декември 2018 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

Лектор: доц. д-р Стефан Дечев, ЮЗУ „Св. Неофит Рилски“

В петото и последно за 2018 г. издание на нашия семинар доц. д-р Стефан Дечев (ЮЗУ „Св. Неофит Рилски“) ще представи изследването си върху събитията от 15-16 май 1917 г. След потушаването на Топлишкото въстание сръбски паравоенни сили, водени от Коста Печанац, навлизат в предишните предели на България и нападат населението на Босилеградско – селата Горна и Долна Любата, Босилеград, Долна и Горна Лисина, Топли дол, Долна и Горна Ръжана. По време на акцията 32 цивилни са убити и много домове са изгорени.

Авторът ще проследи възстановяването на паметта за това събитие след 2008 г., както и усилията на институциите в Босилеград и България да утвърдят Долна Любата в място на поклонение. Специално внимание ще бъде отделено на отбелязването на 100-годишнината от т.нар. Погром в Босилеградско (2017). Случаят ще бъде разгледан и в контекста на отбелязването на годишнините от раждането и смъртта на Васил Левски, на възпоменанията на гробовете на българските офицери, загинали в Междусъюзническата война (1913), и на Деня на Западните покрайнини (8 ноември).

Семинар 4: Микулчице

12:00 ч., 13 ноември 2018 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

Лектор: гл.ас. д-р Мариянка Борисова

Презентацията на гл.ас. д-р Мариянка Борисова е резултат от теренното й проучване в Микулчице (Република Чехия), осъществено през 2018 г. по повод честването на Св. св. Кирил и Методий. Археологическият ареал Микулчице се оформя като поклоннически център в Средна Европа, аналогичен на Рим. Как място на памет, предполагаемо свързвано с архиепископската базилика и гроба на Методий, съумява да събере чрез празничността, посветена на Първоучителите, българската общност в Чехия, българи от Словакия, Германия, Австрия, гости от Чехия и България? Конструирането на такъв тип културно наследство зад граница на какви потребности отговаря? По какви механизми функционира споделената святост – чехите също почитат св. св. Кирил и Методий, на базата на религиозното. Какво следва от разрояването на празника? Това са част от въпросите, на които представянето ще се опита да отговори.

Семинар 3: Италия

13:00 ч., 24 юли 2018 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

Лектор: гл.ас. д-р Яна Гергова

В третото издание на нашия семинар Яна Гергова ще представи „българските места“ в Италия, които са обект на поклоннически и възпоменателни практики от страна както на официални делегации и представители на различни организации, така и на български туристи или членове на местната мигрантска общност. По-голямата част от тези места се намират в столицата Рим и са свързани с бележити исторически личности като светите братя Кирил и Методий и Капитан Петко Войвода или творци като Иван Вазов и Пенчо Славейков. Разказът ще включи и българската следа в южното градче Челе ди Булгерия и връзките, създадени между България и Италия на базата на издигането на паметник и ежегодни общи чествания. Материалите, които ще бъдат представени на семинара, са от проведените теренни проучвания в Рим по време на празненствата за 24 май и в Челе ди Булгерия във връзка с честването на двегодишнината от построяването на паметника на хан Алцек в града в началото на юни.

Семинар 2: Солун

11:00 ч., 5 юни 2018 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

Гост-лектор: доц. д-р Юра Константинова, Института за балканистика с Център по тракология при БАН

В тази втора среща ще ни гостува доц. д-р Юра Константинова от Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Тя ще представи целите и задачите на ръководения от нея проект „Солун и българите: история, памет, съвремие“, а също и работата по него по време на първия му етап. Ще акцентира върху значимостта на въпроса за издирване и съхраняване на българското културно-историческо наследство зад граница (и конкретно в Солун) и ще подчертае ключовото значение на проучването именно на центрове с традиционно и съвременно българско присъствие. Ще се спре на важността на комплексния подход при изследването на такива многопластови и многоаспектни теми и ще направи връзка със засилените пътувания на българи към османския Солун веднага след младотурския преврат от 1908 г.

Повече информация за проекта „Солун и българите: история, памет, съвремие“: www.solunbg.org.


Семинар 1: Румъния

11:00 ч., 8 май 2018 г., ИЕФЕМ-БАН
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

Лектор: гл.ас. д-р Лина Гергова

В първата ни среща Лина Гергова представи Румъния и местата, които привличат правителствен и неправителствен, групов и индивидуален, патриотичен и религиозен интерес от страна на българите. Разположени по цялата ширина на северната ни съседка, от другата или от нашата страна на р. Дунав, тези места често са обозначени чрез паметници и паметни плочи, а в много случаи тяхното българско минало и връзката им с българската история са се изличили напълно. За нас по-важни са обаче пътуванията и ритуалите, които конструират тези места като част от националното културно наследство. Ще ви разкажем за политически визити, поклоннически пътувания, патриотични велопоходи и пътуващи семинари. Ще „посетим“ и Банат, и Добруджа, ще се срещнем и с хъшовете, и с българските градинари, и с местните кукери – но винаги през погледа на пътуващия извън националната територия, но към национална светиня българин.

По технически причини видеозаписът не е пълен, за което се извиняваме.