[siteorigin_widget class=“Athemes_Blog“][/siteorigin_widget]

За проекта

Проектът “Конструиране на културно наследство зад граница: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики”, финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката през 2017 г., се основава на интердисциплинарно изследване на трансграничните поклоннически и  възпоменателни практики, пътувания и ритуали като механизъм за конструиране на национално културно наследство зад граница. От гледна точка на националното и през призмата на пътуването, границата, ритуала на поклонението и разнообразните официални и лични медийни репрезентации ще бъдат разгледани типологично представителни маршрути и места, обект на религиозно поклонничество, възпоменателни практики, патриотични посещения. Чрез систематично събран подробен теренен материал и задълбочен анализ ще бъдат свързани политиките „отгоре“ и „отдолу“, целящи „завоюване“ или споделяне на места на памет извън територията на България.

 

[siteorigin_widget class=“Athemes_Button“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“Athemes_Employees“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“Athemes_Portfolio“][/siteorigin_widget]