За проекта

Проектът “Конструиране на културно наследство зад граница: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики”, финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката през 2017 г., се основава на интердисциплинарно изследване на трансграничните поклоннически и  възпоменателни практики, пътувания и ритуали като механизъм за конструиране на национално културно наследство зад граница. От гледна точка на националното и през призмата на пътуването, границата, ритуала на поклонението и разнообразните официални и лични медийни репрезентации ще бъдат разгледани типологично представителни маршрути и места, обект на религиозно поклонничество, възпоменателни практики, патриотични посещения. Чрез систематично събран подробен теренен материал и задълбочен анализ ще бъдат свързани политиките „отгоре“ и „отдолу“, целящи „завоюване“ или споделяне на места на памет извън територията на България.

 

Екип

Лозанка Пейчева

Професор, доктор на изкуствознанието (ръководител)

Яна Гергова

Главен асистент, доктор (секретар)

Божидар Алексиев

Доцент, доктор

Валентин Воскресенски

Главен асистент, доктор

Лина Гергова

Главен асистент, доктор

Мариянка Борисова

Главен асистент, доктор

Николай Вуков

Доцент, доктор

Стефан Дечев

Доцент, доктор

Таня Матанова

Главен асистент, доктор