Два доклада на етноложкото събитие на годината – On the Move в Тарту

паралелни сесии в три дни, с 6 съпътстващи изложби – предостави добри условия за популяризиране на резултатите от работата по проекта. Трима колеги се включиха с 2 доклада (1 самостоятелен и 1 в съавторство): първият на М. Борисова беше посветен на изграждането на паметника на светите Кирил и Методий в Микулчице и неговото конструиране като фокусна точка за българската мигрантска общност в Чехия; а вторият на Л. Гергова и Я. Гергова представи в сравнителна перспектива отношенията между местна мигрантска общност и поклонници/посетители от България във връзка с националното ни културно наследство в Рим и Букурещ. Предстои публикуване на докладите през 2020 г.

Сподели