Конференция TRANSBORDER COMMEMORATION ROUTES AND RITUALS

На 1 и 2 ноември 2018 г. в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН се проведе научната конференция с международно участие ‘Transborder Commemoration Routes and Rituals’. Във форума се включиха учени от България, Турция, САЩ, Гърция и Естония. Докладите засягаха ареали от цяла Европа, както и от Индия и Китай. Дискусиите бяха концентрирани и ползотворни. Предстои публикуването на разширени версии на презентациите в сборник, който ще бъде издаден до юни 2019 г.

 

Сподели