Малко познат паметник в Берат, Албания

През септември 2018 г. Лина Гергова посети старинния град Берат в Албания и по-специално черквата „Успение на Пресвета Богородица“, днес музей на даровития иконограф Онуфрий.

Берат, или на български Белград, и днес е седалище на архиепископ. Съществуват тези, че в този град са се подвизавали двама от учениците на св. Кирил и Методий след пристигането им в България – св. Горазд и св. Ангеларий. През 2010 г. Божидар Димитров, тогава министър на българите в чужбина, излиза с интервю (вж. пълния текст тук),  в което твърди, че е открил мощите на двама от светите Седмочисленици в албанския град Берат. Това „откритие“ повлича след себе си и желанието тези мощи да бъдат прибрани или поне да гостуват на България (вж. тук напр.). В действителност, български учени и поклоници знаят за тях от малко по-рано, като има и научни публикации (П. Асенова. Гръцки източник за “Български старини из Албания”. В: Studia protobulgarica etmediaevalia europensia, С., 2003). В интернет могат да бъдат открити няколко подробни пътеписи на посетители на Берат, открили мощите на светите просветители.

  

В храма, днес функциниращ като музей, има два обекта, свързани с паметта на св. Горазд и св. Ангеларий – икона на царския ред (дело на Иоан Четири от 1812-1814 г.) и пищна мощехранителница, украсена предимно със словашки знамена. Словашки поклоннически групи посещават музея именно заради тях. В съседна зала е изложено по-късно копие на иконата, рисувана от Адам Кристо през 1873 г. В музейния магазин се продават осветени умалени копия на иконата на Адам Кристо, както и картички. Върху мощехранителницата са оставени монети от различни националности – освен евро (вероятно словашки) има и български и македонски пари.

Въпреки съществуващия интерес към този паметник, не можем да твърдим, че той се е утвърдил като значим за Кирило-Методиевото наследство извън България. Освен Божидар Димитров има данни Георги Първанов да е посещавал Берат (през 2008 г.), но като цяло не е дестинация за официални делегации. Вероятно с увеличаване на туристическия поток към Албания и Берат, днес паметник на ЮНЕСКО, ще стане още по-притегателен център на поклонничество и възпоменания.

Текст и снимки: Л. Гергова

Сподели