Таня Матанова и Мариянка Борисова представиха доклад за св. Кирил и Методий в Германия и Чехия

На 12. Цар-Шишманови четения, организирани от Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „ОНГЪЛ“, провели се в Самоков на 5-7 октомври 2018 г., колегите гл.ас. д-р Таня Матанова и гл.ас. д-р Мариянка Борисова представиха доклад на тема „Св.св. Кирил и Методий в Германия и Чехия: места на национална памет, поклоннически и възпоменателни практики“.

Обект на изследване са места на национална памет в Германия и Чехия, посветени на св. св. Кирил и Методий като създатели на славянската писменост и основоположници на богослужението на славянски език. Географският фокус съответства на земите, където славянските първоучители са развивали книжовното и литургичното си дело (Великоморавия) и където Методий е бил заточен (днешна Германия). Създадени по инициатива на български мигрантски общности или с активното им съдействие, днес тези места на публична памет (паметници, паметни плочи, параклиси) са обект на поклонение и възпоменателни практики, както от страна на българската мигрантска общност в съответната страна, така и от страната домакин, от представители на други мигрантски общности. Проучването цели да разгледа българските възпоменателни и поклоннически практики в посочените страни като елемент на културното наследство в условията на миграция. Приложени са методите на наблюдение, интервю, онлайн анкетиране и др.

Сподели