Топоси на българско културно наследство в Истанбул, Турция

На 22-27 юни 2022 г. доц. д-р Николай Вуков проведе теренно посещение в Истанбул, Турция, за проучване и фотодокументиране на топоси, свързани с българското културно наследство в този град. По време на командировката бяха посетени Желязната църква „Св. Стефан“ и сградата на Метоха, Екзархията и църквата „Св. Иван Рилски“, нововъзстановения параклис „Св. Княз Борис-Михаил“ в Екзархийския дом, църквата „Св. Димитър“ и българското гробище в кв. Ферикьой, и др. Бяха проведени разговори с представители на общността на Цариградските българи, с членове на Църковното настоятелство в Екзархията, с г-жа Радослава Кафеджийска – консул в Генералното консулство на България в Истанбул, с г-жа Кадер Хасанова – председател на Българския културен център към Екзархията, с архимандрит Харалампий Ничев – свещеник в българска църква „Св. Иван Рилски“ и др.

Текст и снимки: Николай Вуков

Сподели