Откриване на концерта за представяне на туристическата брошура с българския и италианския национален химн

Откриване на концерта за представяне на туристическата брошура с българския и италианския национален химн