Демонстрации на стрелба с лък от Клуб за средновековни военни изкуства „Ратина“ – Сливен

Демонстрации на стрелба с лък от Клуб за средновековни военни изкуства „Ратина“ – Сливен