Отдаване на чест пред паметника на Христо Ботев

Отдаване на чест пред паметника на Христо Ботев