Гл.ас. д-р Даниела Вичкова поднася подаръци от ИИстИ на Лука Велчов и Лучия Керчова-Пъцан

Гл.ас. д-р Даниела Вичкова поднася подаръци от ИИстИ на Лука Велчов и Лучия Керчова-Пъцан