Паметна плоча с образа на Пенчо Славейков, върху къщата, в която е живял през 1911-1912 г.

Паметна плоча с образа на Пенчо Славейков, върху къщата, в която е живял през 1911-1912 г.