Плоча в памет на Петър Парчевич, поставена в църквата „Сан Андреа деле Фрате по случай 300 години от неговата смърт

Плоча в памет на Петър Парчевич, поставена в църквата „Сан Андреа деле Фрате по случай 300 години от неговата смърт