Участие в конференция с доклад за Атон

Гл. ас. д-р Таня Матанова се включи в Международния научен симпозиум „Пренасянето на сакралност (Локално – регионално – национално)“, част от Тринадесети Цар-Шишманови дни в Самоков, провели се на 4-6 октомври 2019 г. Докладът носеше заглавието „Места на памет, център и периферия на „Пътя на Зографските светии“ и представяше маршрутите и активностите на група български мъже, които всяка година извършват поклонническо пътуване до Атон. По дължината на този път, започващ от Стара Загора, са посещавани няколко места на памет и поклонение в България, а последната дестинация е Славянобългарският манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“ в Света Гора. В доклада бяха разгледани възпоминателните (включително и религиозни) практики на участниците на посещаваните места на и извън територията на България, както и въпросът за определянето на физическите и религиозните центрове и периферии на това пътуване и пренасянето на святост по този път. Презентацията беше посрещната с голям интерес и последвана от интересна и плодотворна дискусия. Предстои публикуване на разширена версия на доклада през 2020 г. в годишника на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“.

Снимки: Л. Гергова

Сподели