Излезе от печат сборникът „Transborder Commemoration Routes and Rituals“

Ритуалите пресичат граници по дефиниция. Между сакралните и профанните пространства и времена, между всекидневните и празничните роли и социални мрежи, между света на предците като памет и образност и света на общността, между линейността в личния и общностния живот в контекста на календарна и аграрна цикличност. Обратното, по презумпция, националното наследство би следвало да е строго затворено в рамките на националните граници. Тръгвайки от тези гледни точки, ние продължихме към други посоки на концептуализация на трансграничните възпоменателни маршрути и ритуали. Бихме искали да поставим акцент върху напрежението между идеята за поклонничество и практиката на възпоменателното пътуване; върху отделните актьори и обекти, които пресичат границите в рамките на ритуала; върху силата на войната и насилието да продуцират и утвърждават националното наследство.

Сборникът съдържа 15 доклада, представени на конференцията Transborder Commemoration Routes and Rituals, организиран в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН на 1-2 ноември 2018 г., и се издава като част от работната програма на проект „Конструиране на културно наследство зад граница: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката. Съставители са Лина Гергова, Валентин Воскресенски и Яна Гергова.

Изданието е рецензирано от доц. д-р Екатерина Анастасова (ИЕФЕМ-БАН) и доц. д-р Меглена Златкова (ПУ „Паисий Хилендарски“) и е насочено за публикуване с решение на Научния съвет на ИЕФЕМ-БАН.

Сборникът е достъпен и онлайн – вж. секция „Публикации“. До скоро, бъдете наши читатели!

Сподели