Проучване в Болгар, Казан и Москва

Текст и снимки: Л. Гергова

В края на юли 2019 г. гл.ас. д-р Лина Гергова и гл.ас. д-р Яна Гергова посетиха Татарстан (Казан и Велики Болгар) и Русия (Москва) с цел документиране на маркираните като свързани с България и българската история места.

Гл.ас. д-р Лина Гергова и гл.ас. д-р Яна Гергова във Велики Болгар

Научното пътуване беше планирано за този момент, а не за по-ранен етап, тъй като се очакваше откриването на паметник на хан Котраг на брега на село Тетюши с изглед към Велики Болгар, организирано от Фондация „Въздигане“, но в последния момент то беше отменено от Министерство на културата на Татарстан и не се състоя.

Къща от епохата на Волжка България (втората половина на ХІ – първата половина на ХІІ век)

В Татарстан учените посетиха Казан, където документираха архитектурните забележителности и музейните артефакти, изграждащи разказа за българското минало на района, предимно свързано с историята на Волжка България и нейните столици. Във Велико Болгар, днес паметник на ЮНЕСКО, изследователите посетиха с цел документиране на разказа за връзките между България – днешна и средновековна – с този някога огромен град и държавата, чиято столица е бил. Учените разговаряха с колеги и експерти от сферата на туризма от Татарстан, както и с туристи, посетили двата града за уикенда.

В Музея на Велики Болгар – макет на целия обект

В Москва учените проведоха разговори с представители на Посолството на Р България и на Българския културен институт в руската столица. Бяха им показани залите на института, намиращи се в Библиотеката за чуждестранна литература „М. И. Рудомино“, в двора на която – наред с други интелектуалци и писатели – е издигнат бюст на Иван Вазов. Бяха документирани и други места, свързани със споделената история на България и Русия/СССР – паметникът на Георги Димитров, паметникът на гренадирите, загинали в Плевенската епопея, известен като Плевенски параклис, артефактите в Третяковскат галерия и в Държавния исторически музей и др.

Бюстът на Иван Вазов в Библиотеката за чуждестранна литература в Москва

Беше поставена основата на проучвания в източна посока, които са значими за изясняването на моделите на конструиране на национално културно наследство в страна, която преимуществено изнася наследство у нас. Екипът благодари на Посолството на Р България и на Българския културен институт за оказаното съдействие и за подкрепата!

Паметник на Георги Димитров в Москва

Сподели