Представяне на проекта в Седмица на бенефициентите на ФНИ (видео)

На 1 юли 2019 г. междинните резултати от работата по проекта „Конструиране на национално културно наследство в чужбина: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики“, постигнати в рамките на първия етап, бяха представени от гл.ас. д-р Лина Гергова в рамките на инициативата Седмица на бенефициентите на Фонд „Научни изследвания“. Събитието се проведе в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Пълната програма на Дните може да бъде видяна на следния линк.

Всички планирани резултати от проекта са изпълнени, като извън работната програма са реализирани и редица участия в научни форуми и публикации по темата на проекта.

Пълен видео запис на представянето вижте благодарение на nauka.bg

Сподели