Представяне на два доклада в рамките на Българистични четения Сегед 2019

На 13-14 юни 2019 г. в Института по славянски филологии при Сегедския университет, Унгария, се проеде десетата поред международна научна конференция Българистични четения. В нея със самостоятелни доклади по темата на проекта взеха участие Яна Гергова и Лина Гергова.

В доклада си „Конструиране на национално културно наследство зад граница: „българските места“ в Италия“ Яна Гергова представи местата в Италия, мислени като свързани с българското национално културно наследство, с акцент върху вече проучените от нея Рим и Челе ди Булгерия. Тя проследи ритуалните практики и траекториите на визити, свързани с почитта към св. Кирил и Методий, Капитан Петко, хан Алцек, Пенчо Славейков и др. В заключението си подчерта честото противостоене на официалните и неформалните канали на информация и организация на посещенията, поклоненията и другите културни практики.

Лина Гергова представи първите си обобщения върху наблюденията и теренните си проучвания, направени в началото на юни 2019 г. в Южна Добруджа. В доклада й, озаглавен „Граници и политики на културно унаследяване в Добруджа“, водеща беше идеята за възприемане на Добруджа като траснгранична par excellence.

Докладите бяха посрещнати с интерес и предизвикаха плодотворна дискусия и обмен на мнения и опит с останалите участници.

Текст: Л. Гергова
Снимки: Я. Гергова

Сподели