Проучване в Южна Добруджа

В периода 2-7 юни 2019 г. Лина Гергова стартира своето проучване в Добруджа, започвайки с Южна, т.е. тази, която днес е в пределите на България. Посетени бяха Добрич, Генерал Тошево, с. Дъбовик и Балчик, където членът на екипа ни се срещна с колеги от музеите, с представители на местната администрация и на неправителствения сектор, които организират контакти и пътувания до Северна Добруджа.
В Добрич Лина Гергова посети Дома-музей „Йордан Йовков“ и РБ „Дора Габе“, където се запозна с малко известни извън Добруджа мемоари на преселници от Северна Добруджа, в които разказват за изселването си през есента на 1940 г. и за по-нататъшната си адаптация.
В Генерал Тошево колегата се срещна с директора на градския музей Цветелина Христова, която е и съорганизатор на Събора на преселниците от Северна Добруджа. По-късно Лина Гергова посети с. Дъбовик, където е музейната експозиция, посветена на родената там Дора Габе, и разговаря с кмета на селото Стоянка Първева.
В Балчик бяха проведени срещи с Маруся Костова, председател на Сдружение „Българско наследство“ и с Дарин Канавров, уредник и бивш директор на Исторически музей – Балчик. Междурвеменно беше проведен и разговор с арх. Велин Нейчев, изследовател на архитектурното наследство на Северна Добруджа.
Добруджанският терен продължи и в София с две срещи – с Костадин Костадинов, бивш директор на РИМ – Добрич, сега председател на ПП „Възраждане“, и Радослав Симеонов, бивш уредник в РИМ – Добрич и Военни гробища – Добрич.
Благодарение на проведените разговори и направените наблюдения бяха набелязани бъдещите терени в Северна Добруджа, които ще бъдат посетени през втория етап от работата по проекта.

Текст и снимки: Л. Гергова

Сподели