Представяне на конференция в Дъблин

На 11-13 май 2019 г. в Dublin City University – Дъблин, Ирландия,се проведе 42-та годишна среща на Ирландската асоциация за изследване на Русия, Източна и Средна Европа, озаглавена „State and Non-state in Eastern and Central Europe: Past, Present and Future“. В нея се включиха Лина Гергова и Яна Гергова със съвместен доклад на тема „Пред/Неславянската линия в изграждането на бълграския патриотизъм отвъд националната територия“, представящ два случая от Италия и Татарстан. Единият е откриването на паметника на хан Алцек в Челе ди Булгерия на Апенинския полуостров и отбелязването на годишнината от това събитие през последните две години. Другият случая е предстоящото откриване на паметник на хан Котраг в с. Тетюши до Болгар в Татарстан, Руска федерация, в контекста на развитието на прабългаристиката в българо-руските отношения и различните малки инициативи за доказване на българско присъствие в земите на някогашната Волжка България. Докладът беше посрещнат с голям интерес и последвалата го дискусия беше плодотворна.

Текст и снимки: Л. Гергова

Сподели