Откриване на изложба „Българско културно наследство в чужбина: места и практики”

На 9 август 2022 г. в Националния етнографски музей беше открита постерната изложба “Българско културно наследство в чужбина: места и практики”, представяща част от резултатите от проучванията по проект „Конструиране на културно наследство зад граница: трансгранични поклоннически и възпоменателни практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката.

В 12 табла учените са резюмирали огромната натрупана информация от десетки места в Турция, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния, Албания, Русия, Италия, Унгария и Чехия, свързани с българското национално културно наследство – военни гробища и паметници, български църкви и манастири, крепости, паметници на именити българи. Сред изследваните обекти са българските военни гробища в Северна Македония и Добруджа; местата, свързани с паметта за Кирил и Методий и техните ученици в Италия, Германия, Чехия, Албания и Северна Македония; следите от Волжка България и паметта за Алцек в Италия; гробът на цар Самуил на остров Св. Ахил; българските църкви в Румъния; стъпките на Гоце Делчев, Пейо Яворов и Капитан Петко Войвода в днешна Гърция и много други.

В изложбата учените представят в образи и думи резултатите от мащабното изследване, опитвайки се да структурират, въобразят и визуализират българската културна територия отвъд днешните държавни граници. Концепцията на изложбата е свързана с концепцията за колективен труд, който членовете на екипа подготовиха и предстои всеки момент да излезе от печат.

В рамките на откриването поздравления поднесе зам.-директорът на ИЕФЕМ-БАН и директор на Националния етнографски музей гл.ас. д-р Иглика Мишкова. Гл.ас. д-р Яна Гергова запозна присъстващите с идеята на постерната изложба. Проф. д.изк. Лозанка Пейчева, ръководител на екипа по проекта, изнесе кратък семинар, в който представи 4-годишната работа на екипа, трудностите и успехите, които е имал, вече постигнатите цели и предстоящите издания.

На откриването на изложбата беше представена и едноименната брошура, в която изследователите са включили някои от най-интересните случаи на възстановяване и поддържане на българско културно наследство в чужбина, сред които пограничните манастири в Северна Македония и Сърбия, военните паметници в Добруджа, паметта за Мара Бунева в Скопие, Босилеградския погром, честванията на Кирил и Методий в Рим, Елванген и Микулчице и пр.

В рамките на събитието беше направено и първото следпандемично представяне на сборника „Transborder Commemoration Routes and Rituals“ (Sofia: Paradigma, 2019) със съставители Л. Гергова, В. Воскресенски и Я. Гергова.

На откриването присъстваха колеги учени от ИЕФЕМ-БАН и от други институти и университети, представители на държавни институции и неправителствени организации, журналисти.

Текст: Л. Гергова
Снимки: Т. Матанова

Сподели