По българските следи в Дедеагачко и Гюмюрджинско

В самото начало на август гл.ас. д-р Лина Гергова и гл.ас. д-р Яна Гергова посетиха няколко значими места, свързани с паметта за българското минало на Беломорска Тракия в районите на Дедеагач (дн. Александруполис) и Гюмюрджина (дн. Комотини), където бяха заснети някои сравнително запазени български сгради.

Специален акцент бяха паметните места, биографично свързани с Капитан Петко войвода. В родното му село Доган Хисар (дн. Есими) беше посетен Мемориалът на Капитан Петко – малка зала с картини, изобразяващи войводата, където е поместен събореният му бюст. В местното ловджийско заведение е открита зала на името на Петко Киряков. В гр. Марония – „Моруня“ според народната песен, в която Капитан Петко царува там, а в Истанбул – султанът, е запазена старинна чешма, за която преданието разказва, че е била любима на революционера.

Сподели