Представяне на доклади в две международни конференции

През юни Лина Гергова се включи с доклад в две международни научни конференции. Първият доклад със заглавие „Reimaging National Cultural Space: Guidebooks of the Bulgarian Commemorative Routes Abroad“ беше представен в Рейкявик в рамките на „RE:22. Nordic Ethnology and Folklore Conference“, която беше организирана от Университета на Исландия и се проведе на 13-16 юни 2022 г., привличайки над 400 изследователи в областта на етнологията и фолклористиката от цял свят. Докладът, приет с интерес и станал повод за плодотворна дискусия по въпросите за митологизирането на националната територия,  анализира четири пътеводителя по български места в чужбина, издадени през периода 2017-2019 г., от гледна точка на маршрутите и визията за национално културно наследство зад граница.

Вторият доклад беше посветен на Събора на преселението, организиран в последните години в Балчик, събиращ в едно бесарабски българи и севернодобружданци – връзка, конструирана за нужите на събитието. Заглавието „A Memory Bricolage: Migration, Festivals and Projects Funding (Balchik Case)“ се вписа добре в провелата се в Букурещ на 29-30 юни 2022 г. международна научна конференция Dealing with the Past in the Black Sea Region: History, Memory, and Patrimony“. Организатор на форума е Институтът за история „Николае Йорга“ при Румънската академия на науките, а докладите ще бъдат публикувани.

Сподели