Яна Гергова

Д-р Яна Гергова е главен асистент в секция "Сравнителни фолклористични изследвания" в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Интересите й са в сферата на културната антропология, фолклористиката, музеологията и изкуствознанието и по-специално в изследването на култови обекти и изображения, ритуални практики, изкуството като социално действие, религиозност сред новата българска миграция в ЕС. Специализирала е в Universita degli Studi di Palermo, Италия, и Институт за национална история „Григор Прличев”, Македония. Провеждала е редица теренни проучвания в България, Италия, Македония, Гърция, Румъния, Германия, Великобритания, Ирландия, Дания, Швеция, Нидерландия, Франция. Автор е на монографията "Култът към светци безсребърници в България: Образи, вярвания и ритуални практики" (София: Гутенберг, 2015).