Таня Матанова

Д-р Таня Матанова е главен асистент в секция „Сравнителни фолклористични изследвания” в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Научните й интереси са насочени както към българските мигранти в чужбина, техните моно- и биетнични деца и семейства, институции, културно наследство, идентификации и представи за родина, така и към живота на руснаци и украинци в България. Специализирала е в Италия и Словакия. Автор на книгата "С две родини, два езика, две култури..." (София: Парадигма, 2016), преведена и издадена и на руски език.