Мариянка Борисова

Мариянка Борисова е гл. ас. д-р в ИЕФЕМ-БАН. Професионалните й интереси и публикациите й са в сферите нова миграция, културно наследство в миграция, български мигрантски консолидационни форми, календарни маскаради, традиционна и официална празничност, устни и писмени наративи, локална история. Специализирала е в Литва, Естония, Грузия. Участвала е в теренни изследвания в България, Хърватия, Германия, Великобритания, Ирландия, Нидерландия, Испания, Италия, САЩ, Дания, Швеция, Кипър.