Лина Гергова

Д-р Лина Гергова е главен асистент в секция „Антропология на словесните традиции“ в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Интересува се от различни полета в културната антропология и фолклористиката, като най-много опит има в изследването на етническите стереотипи, националните и официални празници, културното наследство, градската култура и киберпространството. Съставител е на няколко сборника и е автор на монографията „Етническите стереотипи във всекидневната култура“ (София: Парадигма, 2012). Преподавала е антропология на киберпространството в СУ "Св. Климент Охридски" и ПУ "Паисий Хилендарски". Специализирала е в Австрия, Италия, Словакия, а през 2010-2012 г. е стипендиант в Естонския литературен музей по програмата „Мария Кюри“. Има опит в теренни проучвания в САЩ, Ирландия, Великобритания, Германия, Румъния, Турция, Гърция и Франция, както и в много български градове и села.