Елена Александрова

Елена Александрова е докторант по История на България (Нова българска история) към катедра „История“ при Правно-исторически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Уредник е и зав.-отдел „Българските земи XV – нач. на ХХ в.“ в Регионален исторически музей – Благоевград. Професионалните й интереси са насочени към културно наследство и всекидневие на населението.