Валентин Воскресенски

Валентин Воскресенски е магистър по културна антропология и редовен докторант към секция „Антропология на словесните традиции” към Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Научните му интереси са в областта на културната и социалната памет, институциите съхраняващи миналото и трансмисията на памет между поколенията. Фокусът на дисертационния му труд е върху възпоменанията за травматични събития от периода на социализма в България, както и съпътстващите ги наративни форми и словесни репрезентации. Интересува се и от процесите по конструиране на националните места на паметта и свързаните с тях културни идентичности. Участвал в различни изследователски екипи, провеждали теренни наблюдения в Македония, Сърбия, Албания, Австрия, Испания, САЩ.