Деца от Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Бърно

Деца от Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Бърно