Празникът в неформална среда – механата в недалечна винарна събра българите от Бърно

Празникът в неформална среда – механата в недалечна винарна събра българите от Бърно